Att välja rätt

645504 642121 im 45 ret

Arbetskläder

Till arbetskläder hör en rad olika kläder till kategorin men i det stora hela så omfattas alla yrkesgrupper. När man väljer arbetskläder till sin arbetsplats är det viktigt att tänka på

 • Hur ser omgivningen ut där plagget kommer användas?
 • Vem är användaren?
 • Vilken komfort behövs för att utföra arbetet bäst?
 • Hur ser risken ut vid användaren?
 • Vilka krav ställs på användaren?
 • Finns det någon budget?

Säkerheten går alltid först, så välj alltid de arbetskläder som passar arbetsplatsen bäst men även komfort har en betydande stor roll för användaren.

Vi har en rad olika kläder som passar de flesta yrkesgrupper där vi har ställt det krav som du som användare behöver för att göra just ditt jobb bäst. Kontakta oss om du är osäker!

Exempel på olika Hantverkskläder och förslag till val:

 • Bygg och anläggning: hög komfort, slitstarkt, skyddsskor, färgval: från ljust till mörkt (arbetar du i en riskfylld miljö där god synbarhet krävs, välj varselkläder, se nedan)
 • Målare: hög komfort, slitstarkt, skyddsskor, färgval: ljust (arbetar du i en riskfylld miljö där god synbarhet krävs, välj varselkläder, se nedan)
 • Elektriker: hög komfort, slitstarkt, skyddsskor, finns risk för ljusbåge ställs särskilda krav på användaren, färgval: från ljust till mörkt (arbetar du i en riskfylld miljö där god synbarhet krävs, välj varselkläder, se nedan)

  Exempel på illustration med tillhörande certifiering:

  Skyddskläder med elektrostatiskt skydd och minskad risk för gnistbildning (EN 1147) 
  Skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar. (EN 61482), 
  Skydd mot hetta och flamma(EN ISO 11612) 

   

 • Rörmokare: hög komfort, slitstarkt, skyddsskor, färgval:  från ljust till mörkt (arbetar du i en riskfylld miljö där god synbarhet krävs, välj varselkläder, se nedan)
 • Svetsare eller liknande: hög komfort, slitstarkt, skyddsskor, flamskydd, färgval:  från ljust till mörkt (arbetar du i en riskfylld miljö där god synbarhet krävs, välj varselkläder, se nedan)

   

  Skydd mot hetta och flamma (EN ISO 11612)
  Skydd mot svets och liknande arbete (EN ISO 11611)

Varselkläder

När man väljer vilken produkt man ska använda finns det olika sätt att tänka. Man kan börja med att ställa sig själv en del frågor som underlättar valet.

 

 • Hur ser omgivningen ut där plagget kommer användas?
 • Vem är användaren? 
 • Vilken komfort behövs för att utföra arbetet bäst?
 • Hur ser risken ut vid användaren?
 • Vilka krav krävs på användaren?

   

  Att ha en ökad synlighet hela dygnet kan göras genom att kombinera det fluorescerande materialet som ger kontrast till dess bakgrund under dagen och reflexen i kombination med ljus som ökar synbarheten på natten. Här kan man alltså få ett skydd hela dygnet. 

  Illustration med tillhörande certifiering:
  Skyddsutrustning med hög synbarhet (EN ISO 20471)

  Färgen på västen kan bestämmas utifrån omgivningen. Man ska söka så stor kontrast till omgivningen som möjligt. EU-direktiven har godkänt tre fluorescerande färger: gult, orange och rött. Orange väst brukar passa bäst till vit omgivning, tex snöarbete. Bäst lyskraft har gult men smuts syns inte lika bra på orange. Där får man göra ytterligare en bedömning beroende på arbetsplatsens omgivning och användare. I mörker tappar dock de fluorescerande färgerna sin lyskraft. Därför kompletteras varselkläder med reflexer som reflekterar ljus allra bäst. Att tänka på är att bilarnas strålkastarljus först träffar den nedre delen av kroppen och därav syns reflexerna på byxorna först.   

   

  Varselkläder finns i tre olika klasser beroende på reflexernas totala yta och även plaggets fluorescerande yta. Högsta synbarhet får du med kläder från klass 3. Det är Du som arbetsgivare som är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning om så krävs för dina anställda på arbetsplatsen, dessa regler gäller även besökare på arbetsplatsen. Oftast är det också arbetsgivaren som bestämmer vilken klass av varselkläder som skall bäras på deras arbetsplats. Reglerna säger att varje arbetsplats där någon form av trafik finns skall varselkläder användas.

   

  Genom att läsa tabellen nedan kan man på ett enklare sätt välja vilken plagg som passar till vilket tillfälle. Detta är enbart en förenkling av verkligheten, så allt måste bejakas med sunt förnuft. 

   

   

  StandardKlassFluorescerande ytaReflexens ytaAnvändning
  EN 1150   Ej för yrkesbruk. Sport och fritid
  EN ISO 20471Klass 1Minst 0,14 m²Minst 0,10 m²Lägsta synbarhet
   Klass 2Minst 0,50 m²Minst 0,13 m²Mellan synbarhet. Byggarbetsplatser, anläggningar,  hamnar mm.
   Klass 3Minst 0,80 m²Minst 0,20 m²Högsta synbarhet. När risknivån är hög, t.ex.     trafikarbete

  Kombinationscertifiering för att uppnå högre klass: Kravet av ytmått i den nya standarden är detsamma som i EN 471. EN ISO 20471 ger dock tillverkaren möjligheten att certifiera kombinationer av plagg för att uppnå en högre total nivå. Det kan innebära att en klass 1 byxa och en klass 2 jacka kan certifieras ihop så att plaggen i kombinationen uppnår klass 3. Notera att det inte per automatik är så att plagg i kombination uppnår en högre säkerhetsklass, utan kräver att kombinationen blivit godkänd. Detta är något som tillverkaren kan välja att göra och är då skyldig att hänvisa på etiketter i plaggen var denna information går att hitta. Ökade krav för klass 3. För att ett plagg skall uppnå klass 3 har det tillkommit ytterligare krav. Dessa är för att förbättra bärarens skydd och täcka upp fler risksituationer. Man har valt att lägga till kravet av en reflex på ärm eller ben, det innebär att för ovandelar i klass 3 måste det finnas någon form av ärm med reflex. Undantag i denna regel är om plagget är en kombination av nederdel och ovandel i ett och att det antingen finns en ärm med reflex eller ett ben med reflex. Ett exempel på plagg som tidigare gick att få i klass 3 är västen. Denna kan numera endast uppnå klass 2, förutom i kombination med annat plagg.

   

  Välj alltid en högre klass om du är osäker!

642116 im 646522 649017 649505
+
Glada kunder
Nånting säljande
+
År i branschen
+
Koppar kaffe